11 maj 2023

DUCH ŚWIĘTY MÓWI DO CIEBIE - S. BOŻENA MARIA HANUSIAK

Duch Święty jest Bogiem. Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Miłością, Darem, Przyjacielem, który dzięki swej dobroci daje się nam poznać. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że "Duch Święty jest prosty w swej istocie, ale różnorodny w działaniu z mocą". W Słowie, dokładnie w Pierwszym Liście do Koryntian, przeczytamy, że to właśnie Duch Święty obdarza nas w zdolności, talenty, rozdzielając każdemu jak chce. Jest wszędzie tam, gdzie ktoś się modli. To właśnie On sprawia, że w ogóle klękamy do modlitwy i tak samo On pomaga nam się modlić, gdy sami nie potrafimy zebrać myśli, słów. Daje natchnienie, oświeca umysł. Pomaga każdemu, jak gdyby tylko do niego należał. Jest Darem, którego możemy przyjąć, jeśli nasze serce jest otwarte na Jego działanie i na to, co do nas mówi. A mówi codziennie - do każdego człowieka. Do mnie, do ciebie. Właśnie na działanie Ducha Świętego w naszym życiu zwraca uwagę w swoim najnowszym codzienniku s. Bożena Maria Hanusiak. Krocząc z Nim każdego dnia, będziemy chodzić w światłości Chrystusa. Czy jesteście gotowi na taką Bożą współpracę? Przyjdź, Duchu Święty! 

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. 4 i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" 
(Dz 2,1-4)

Zbliża się święto Zesłania Ducha Świętego, zwane także Zielonymi Świątkami. Zgodnie z tekstem z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich, widzimy, że jest to wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Zaczęli oni przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe. Wydarzenie to uważa się za początek Kościoła. Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na Ziemi, a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, którego obiecał. Święto to jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc także może wypaść w niedzielę. W tym roku jest to 31 maja, czyli środa.

We wstępie książki s. Bożeny Marii Hanusiak przeczytamy:

"Niewidzialny, pełen niewypowiedzianej dobroci i niewysłowionego piękna czynisz z mojej ubogiej duszy świątynię Twojej chwały. (...) Duchu Święty, przemawiaj do mego serca. Lecz je słowem miłości. Oświecaj mnie swoim światłem, abym rozumiał i przyjmował objawioną prawdę, w Bogu odnajdując radość mego życia. Rozpalaj we mnie pragnienie, aby całą miłością mego serca odpowiadać na miłość Ojca" (s. 5)

Duch Święty sprawia, że na nowo odnajdujemy radość bycia domownikiem Boga! Autorka codziennika pragnie, by rozważania, do których możemy sięgać każdego dnia, pomogłby nam taką radość w sobie odnaleźć - za przyczyną Ducha Świętego właśnie. S. Bożena Maria Hanusiak, pustelnica Archidiecezji Krakowskiej, napisała już dla nas podobne tytuły oparte na Piśmie Świętym i rozważaniach. Znamy już: 

Tym razem autorka odnosi się do życia światłem i łaskami Ducha Świętego, wybierając odpowiednie biblijne cytaty, tworząc rozważania, które pomogą nam nauczyć się żyć Jego owocami. Codziennik został napisany w podobny sposób, co reszta pozycji z tej serii. Każdy dzień zawiera cytat z Pisma Świętego oraz refleksję odnoszącą się do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Zawsze powtarzam, że s. Bożena ma niezwykły dar spisywania myśli w formie bezpośredniego zwrotu do nas. Ten styl pisania zdecydowanie wyróżnia całą serię książek - mamy wrażenie, jakbyśmy byli nieustannie w dialogu z Bogiem. Krótkie medytacje bazujące na fragmentach z Pisma Świętego są dla nas motywacją, wskazówką, podpowiedzią nad czym powinniśmy pracować, by nigdy nie tracić nadziei i w pełni zaufać Bogu. Jeśli rzeczywiście pragniemy pozwolić się prowadzić Duchowi, to droga naszej wiary powinna opiera się przede wszystkim na decyzji, by żyć w prawdzie. Duch Święty ucieka przed obłudą i kłamstwem: wymaga od nas autentyczności. Co oznacza zatem życie w prawdziwie? To nic innego jak ukazanie swojego obnażonego serca przed Bogiem.

"Święty duch, wychowawca, unika fałszu, ucieka przed kłamliwym zamysłem, lecz gdy bezprawie oskarża, on staje w obronie" 
(Mdr 1,5).

 Jeśli jesteśmy zdolni Go przyjąć, On pozostanie w nas obecny. Mówi o tym Słowo:

"A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomiżyciela, aby pozostał z wami na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was"
(J 14,16-17).Zostawiam do zapoznania kilka fragmentów z rozważań:

"Bądź dumny z przynależności do Chrystusa. Pozostań sługą gotowym spełniać Jego polecenia. Z radością co dnia idź za Nim, czerpiąc moc z Eucharystii" (s. 24),

"Jesteś dzieckiem Ojca Światłości, dlatego pragnę, abyś chodził w świetle prawdy. Twoje słowa i czyny maja dawać o niej świadectwo. Pouczony przeze mnie, żyj podobnie jak Jezus" (s. 96),

"Proś Mnie, abym rozpalał w tobie i odnawiał dary mojej łaski dla zbudowania wspólnoty, w której cię stawiam. Potrzebuję cię i czynię moim narzędziem" (s. 180),

"Wypełniony moją obecnością, w każdym czasie poniesiesz ludziom radosne światło Zmartwychwstania" (s. 315).

Poniżej kilka przykładów krótkich wezwań, zadań, porad, które otrzymujemy codziennie

"Duch Święty cię uświęca. Chce, abyś rozkwitał w łasce. Wzywaj Jego miłosierdzia nad tobą" (s. 93),

"Duch Święty wyzwala cię od brzemion, które dźwigasz w samotności serca. Sprawia, że w Jezusie, twoim Zbawcy, odnajdujesz Wybawiciela" (s. 88),

"Duch Święty, którego otrzymujesz w sakramentach, odnawia w tobie więź miłości oblubieńczej z Jezusem" (s. 195),

"Potrzebujesz przyjaźni z Duchem Świętym. On jest przy tobie" (s. 301).Duch Święty daje nam poznać prawdę o sobie, odsłaniając przed nami nasze grzechy. On pragnie wyzwolić nas z tego ciężaru - przychodzi z miłosierdziem, światłem, łaską - zdejmując z nas jarzmo upokorzenia i słabości. Książka ta pozwoli nam nauczyć się codziennego stawania w prawdzie - ufnie i pokornie. 

Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego!

Przybądź, Duchu Święty...
O najmilszy z gości,
słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie!


SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI:
Autor: s. Bożena Maria Hanusiak
Oprawa: zintegrowana
Ilość stron: 432
Premiera: 11.05.2023
Wydawnictwo: Wydawnictwo Esprit


0 komentarzy

Prześlij komentarz

Dziękuję za zostawienie komentarza na moim blogu.