27 cze 2023

Godzina Święta. Modlitwy i medytacje - abp Fulton Sheen

"Abp Fulton Sheen, od momentu przyjęcia święceń kapłańskich codziennie odprawiał Godzinę Świętą przed Najświętszym Sakramentem. Godzina Święta nadawała poczucie sensu jego życiu, by ostatecznie uświęcić moment jego śmierci – podczas jej odprawiania odszedł do Domu Ojca" - takie słowa możemy przeczytać w blurbie zachęcającym do sięgnięcia po najnowszą publikację od Wydawnictwa Esprit, Godzina Święta, której autorem jest abp Fulton Sheen. Na stronie Sióstr Bernardynek przeczytałam pytanie zadane w nawiązaniu do tego nabożeństwa właśnie, które zatrzymało mnie na dłużej. Mianowicie: "Czy dusza chrześcijańska znajdzie odpowiedniejszy sposób do uświęcania się niż rozmyślanie przez godzinę w każdym tygodniu o konającym Sercu Pana Jezusa, dzielenie Jego uczuć i boleści, płakanie razem z Nim, uniżanie się i upokarzanie z Nim przed Bożym Majestatem i przebłaganie sprawiedliwości Ojca Niebieskiego?". Myślę, że przygotowanymi rozważaniami na czas Godziny Świętej, abp Fulton Sheen, próbuje odpowiedzieć na te pytania, a przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń, wytłumaczyć wiernym sens tej duchowej praktyki. Czy jesteś gotowy na Wasze spotkania w Słowie, ciszy, osobistej rozmowie? 


Godzina Święta w Kościele katolickim jest nabożeństwem odprawianym ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest jedną z praktyk wynagradzających Jezusowi Chrystusowi, która polega na czuwaniu nocnym (od godziny 23:00 do 00:00):
  • z każdego czwartku na piątek, 
  • szczególnie z czwartku na pierwszy piątek miesiąca, 
  • a także z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.
Podczas tego nabożeństwa rozważa się konanie Jezusa Chrystusa, modlitwę w ogrodzie Oliwnym oraz Jego mękę i śmierć. Tradycja wielkoczwartkowej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie nazywana jest też niekiedy "strażą nocną". Stąd także zwyczaj w wielu parafiach, by wierni, a nawet całe rodziny, zapisywali się na godzinną adorację Pana Jezusa w ciemnicy. Sam Jezus wzywa nas do pozostania z Nim w Ogrodzie Oliwnym, podobnie jak prosił o to apostołów. Przypomina nam o tym Ewangelia według św. Marka:

"Kiedy wrócił, zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: „Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe” (Mk 14, 37-39)

Rozwój nabożeństwa nastąpił za sprawą objawień jakie otrzymała francuska wizytka i mistyczka - św. Małgorzata Maria Alacoque. W 1674 r., podczas trzeciego z czterech tzw. wielkich objawień w Paray-le-Monial, Jezus Chrystus przekazał jej następujące słowa:

"Żebyś zaś mogła Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, jaką Ja wówczas zanosiłem do Ojca, wstaniesz pomiędzy jedenastą a dwunastą godziną w nocy, upadniesz na twarz i spędzisz ze mną jedną godzinę; będziesz wzywała Bożego Miłosierdzia dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz starała się osłodzić Mi choć trochę gorycz, jakiej doznawałem z powodu opuszczenia mnie przez uczniów...".

I tu rodozi się pytanie, które każdy z nas może zadać swojemu sumieniu: czy jesteśmy w stanie czuwać choć jedną godzinę podczas medytacji dla Jezusa, który oddał za nas życie? Jeśli tak - jakie są moje motywacje? Czy szczerze robię to dla Niego, na Jego chwałę? Jeśli nie - co mnie powstrzymuje? Co sprawia mi największą trudność? Skąd biorą się rozproszenia? 


Abp Fulton Sheen znany był ze swoich praktycznych porad duchowych, które ubogacały przede wszystkim dusze osób świeckich. Amerykański duchowny był autorem kilkudziesięciu książek, które do dzisiejszego dnia stanowią narzędzie duchowego rozwoju. Książka Godzina Święta jest jedną z takich lektur, które stanowią pomoc w podejmowanych przez nas praktykach religijnych. Tym razem autor skupia się na owocach, jakie niesie za sobą praktykowanie codziennie godzinnej medytacji. I nie ma tu na myśli jedynie wspomnianych już wyżej czwartków. We wstępie podkreśliłam, co z resztą możemy przeczytać w publikacji, że "abp Fulton Sheen, od momentu przyjęcia święceń kapłańskich codziennie odprawiał Godzinę Świętą przed Najświętszym Sakramentem. Godzina Święta nadawała poczucie sensu jego życiu, by ostatecznie uświęcić moment jego śmierci – podczas jej odprawiania odszedł do Domu Ojca". Podsumowując, godzinna medytacja dawała mu energię na cały dzień. Była motorem napędowym dla jego duszy. Czymś, co zapewniało mu udany dzień i pokój serca. 

W książce przeczytamy:

"Godzina Święta będzie zatem rozumiana jako jedna godzina dziennie poświęcona medytacji o Bogu i o naszym wiecznym zbawieniu. Godzinę Świętą można odprawiać wszędzie".

Autor podkreśla jednak, że dla katolików medytacja ta ma jednak szczególne znaczenie. Oznacza nieprzerwane, ciągłe 60 minut spędzone w obecności Najświętszego Pana w Eucharystii. Dlatego też w omawianej publikacji zostały włączone rozważania o Najświętszej Eucharystii.Dlaczego mamy zatem odprawiać Godzinę Świętą? Abp Fulton Sheen podaje dziesięć najważniejszych powodów, by zachęcić nas do tego nabożeństwa. Między innymi uzasadnia to następująco:
  • jest to czas spędzony w Obecności samego Boga,
  • czas ten zachpwuje równowagę między tym, co duchowe, a tym, co doczesne,
  • zgodnie z przytoczonym powyżej fragmentem z Ewangelii według św. Marka - Jezus sam prosił, by czuwać podczas medytacji,
  • Godzina Święta zmniejsza naszą skłonność do ulegania słabości i pokusie,
  • jest pomocna w zadośćuczynieniu za grzechy własne i całego świata.

Wystarczy nasze wyznanie wiary, a nagrodą i pociechą dla nas jest bliższa relacja i przyjaźń z Nim. Naprawdę nie warto?Oprócz porad, wynikających z doświadczeń kapłana, jak odprawiać Godzinę Świętą, czym jest i dlaczego warto takie nabożeństwo praktykować, w książce znajdziemy również gotowe medytacje, które pomogą nam w skupieniu przeżyć owocnie ten czas. Medytacja wcale nie jest czymś prostym i oczywistym. Pamiętam jak podczas jednego z wykładów na Studium Duchowości, ojciec karmelita opowiedział o swoich trudnościach podczas godzinnego spotkania z Panem. Przyznał nawet, że zdarzało mu się wielokrotnie przysypiać - zupełnie jak autorowi omawianej publikacji. Trzeba naprawdę wielkiego skupienia, silnej woli, umiejętności "wyłączenia" myśli, które oddalają nas od Boga, by ten czas był prawdziwie pożyteczny dla naszej duszy. W świecie pełnym dźwięków, obrazów, odgłosów, treści, kolorów, słów - ciężko jest praktykować ciszę, w której usłyszy się Jego głos. Co nie oznacza, że nie warto próbować i wspomagać się niezwykle głębokimi treściami medytacji, jakie proponuje nam w swojej publikacji abp Sheen. 


Medytacji łącznie mamy siedem. Obejmują one następującą tematykę:

1. Wcielenie naszego Pana i Zbawiciela

Czym jest prawdziwa Miłość i zadośćuczynienie za swoje grzechy? Jak można pogodzić sprawiedliwość i miłosierdzie? Dlaczego Bóg umiłował niegodnego człowieka?

2. Jak dziś Chrystus żyje w nas

Czy w naszej codzienności żyjemy wyłącznie tym, co oczy mogą zobaczyć, uszy usłyszeć, a ręce dotknąć? Czym jest życie Chrystusa w duszy ochrzczonej? 

3. O tym, jak to Boskie życie jest tracone, i o naszym ostatecznym końcu

Czym jest sąd? Czy piekło istnieje? Czy dusze pragną Prawdy? Czy warto się doskonalić podczas naszego życia ziemskiego?

4. Obowiązek zaparcia się siebie

"Zmieniać nasze serca to kochać rzeczy, których nie kochamy" - czy potrafimy tak miłować? Czym jest chrześcijańskie samozaparcie , które z wielu powodów jest naszym obowiązkiem?

5. Oddanie chwały Bogu w świecie

Czy pamiętamy o tym, że zajęcia tego świata, choć same w sobie nie są niebiańskie, stanowią drogę do nieba?

6. Eucharystia - potrzeba naszego serca

Dlaczego Jezus Chrystus jest w Eucharystii? Co jest powodem ustanowienia Eucharystii? Czym jest ta miłość, w którą powinniśmy wierzyć?

7. Nasza Przenajświętsza Matka 

"Skoro adorujemy Dzieciątko, czyż nie powinniśmy oddawać czci Jego Matce, a kiedy klękamy przed Jezusem, czyż nie powinniśmy przytulić się do rąk Maryi za to, że dała nam takiego Zbawiciela?

Na końcu książki znajdziemy także dodatkowe modlitwy medytacyjne i modlitwy prośby, które ubogacają nie tylko tę publikację, ale przede wszystkim nasz czas spędzony na spotkaniu z Bogiem. Znajdziemy tu między innymi rozważania pochodzące z książeczki O naśladowaniu Chrystusa, Tomasza a Kempisa, modlitwę św. Ignacego czy też Modlitwę powszechną ułożoną przez papieża Klemensa XI. Porusza mnie szczególnie jeden jej fragment:

"(...) Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, aby mówiły jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą, i całe postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie" (s. 165).

Myślę, że ta publikacja jest niezwykle pomocna, by w skupieniu i ciszy odprawiać Godzinę Świętą. Duchem przenieść się na Górę Oliwną i być z Jezusem wtedy, gdy Jego Serce niewysłowione cierpiało boleści.SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI:
Autor: abp Fulton Sheen
Oprawa: twarda
Ilość stron: 184
Data premiery: 29.05.2023
Wydawnictwo: Wydawnictwo Esprit
0 komentarzy

Prześlij komentarz

Dziękuję za zostawienie komentarza na moim blogu.