28 lut 2022

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. FAUSTYNĄ - ROZWAŻANIA

Życie apostołki Bożego miłosierdzia, św. Faustyny Kowalskiej, było szczególnie związane z męką Pana Jezusa. Potwierdza to Dzienniczek zakonnicy, w którym spisała swoje głębokie przeżycia duchowe, mówiące o zjednoczeniu z Bogiem, trudy związane z poznaniem tajemnicy Miłosierdzia Bożego, misją jego głoszenia, zmaganie z wszelkimi trudnościami natury człowieka oraz kontemplację w codzienności. Od cierpiącego Pana uczyła się cierpliwości, miłości bezinteresownej do drugiego człowieka, pokory, całkowitej ufności Bogu, wytrawłości w cierpieniach i kierowania się we wszystkim intencją zbawienia grzeszników. Zapiski św. Faustyny mówią wręcz o łasce uczestnicwa w męce Zbawiciela, jaką otrzymała od Boga. Współcierpienie z Chrystusem było warunkiem zrozumienia nieskończonego miłosierdzia Bożego, którego źródłem jest Serce Jezusa przebite na krzyżu. Na podstawie zapisków z Dzienniczka. Miłosierdzie Boże w duszy mojej powstały rozważania drogi krzyżowej ze św. Faustyną, które pozwalają nam zgłębić bezgraniczną miłość Boga do człowieka. Dzisiejsza sytuacja na świecie wymaga wręcz od nas, katolików, okazywania miłosierdzia wszystkim bliźnim, a takie rozważania mogą być dla nas pomocne - szczególnie w okresie Wielkiego Postu - gdy bardziej angażujemy się w uczestnictwo w nabożeństwie drogi krzyżowej. 


Książeczka w formacie kieszonkowym, wydana nakładem Edycji Świętego Pawła, zawiera rozważania stacji drogi krzyżowej, które rozpoczynają się cytatem z Pisma Świętego. Fragmenty zaczerpnięte są z Ewangelii według św. Mateusza, św. Jana, św. Łukasza, Księgi Izajasza i nawiązują do męki Pańskiej. Następnie mamy krótki dialog między Jezusem, a św. Faustyną, który składa się na fragmenty z Dzienniczka. Są tam zatem słowa Jezusa, które wypowiedział do apostołki Bożego Miłosierdzia oraz dobrane odpowiednio cytaty, które są jej odpowiedzią na Jego wezwania. Przykładowo dla stacji VI:

Jezus: Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła (Dz.1768).
s. Faustyna: Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca niebieskiego (Dz. 669). Wielka miłość umie zamieniać rzeczy małe na rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość (Dz. 302).

Na końcu rozważań każdej stacji mamy krótką modlitwę, zwrot do Miłosiernego Jezusa, Maryi, by wspierali nas swoją łaską, obecnością w naszym życiu, byśmy nie upadali, by nasze serca były miłosierne i wolne od grzechu.Zdjęcia stacji drogi krzyżowej zawarte w tej pozycji są autorstwa Ludomira Ślendzińskiego, polskiego malarza, rzeźbiarza, pedagoga, czołowego przedstawiciela tzw. szkoły wileńskiej. Jego różnorodna twórczość, ukształtowana w kręgu rosyjskiego neoklasycyzmu, nawiązująca zarówno do wileńskiego malarstwa I połowy XIX wieku, jak i renesansowej sztuki włoskiej, obejmowała kompozycje figuralne, portrety, malowidła ścienne i rzeźby. Obrazy związane z męką Pańską pochodzą z kościoła pw. św. Zygmunta w Częstochowie.
Jeśli połączymy kilka ciekawych książek ze sobą, czytając je w tym samym czasie, możemy bardzo mocno przeżywać okres Wielkiego Postu z towarzyszeniem s. Faustyny. Dzienniczek i zapiski Świętej są podstawową lekturą, która przybliży nas do duchowych przeżyć autorki. Kolejną może być Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną, będące wspaniałymi rekolekcjami. Jest to zaproszenie na drogę, którą Jezus prowadził Faustynę: od słuchania i trudności w posłuszeństwie Słowu (lectio) do konfrontowania się ze Słowem (meditatio), przez modlitwę wydobywającą się z wnętrza (oratio) aż po dar nowego spojrzenia na wszystko oczami Boga miłosierdzia (contemplatio). Książeczka Droga krzyżowoa ze św. Faustyną będzie zatem doskonałym dopełnieniem, by oddać się co piątek lekturze rozważań opracowanych na podstawie fragmentów z Pisma Świętego oraz Dzienniczka s. Faustyny.


Myślę, że takie ukierunkowanie tematyczne na okres Wielkiego Postu to dobry pomysł, bo z doświadczenia wiem, że lepiej jest wybrać konkretną lekturę i w całości oddać się jej przesłaniu niż wziąć na siebie zbyt dużo. Jeśli jesteście zatem blisko duchowości, przeżyć s. Faustyny, lubicie zagłębiać się w jej życiorys, praktykować nabożeństwo drogi krzyżowej w każdy piątek - taki zestaw lektur wielkopostnych może być dla was bardzo pomocny. SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI:
Okładka: miękka, zeszytowa
Ilość stron: 32
Premiera: 02.2022

1 komentarzy

Dziękuję za zostawienie komentarza na moim blogu.