28 maj 2024

JAK ŻYĆ OWOCAMI DUCHA ŚWIĘTEGO - KS. JÓZEF GAWEŁ SCJ

Duch Święty jest osobą Trójcy Świętej, która mocno działa w życiu osoby wierzącej. Jego dary oraz owoce są koncepcjami często poruszanymi w chrześcijaństwie. Nawet na swoich warsztatch często wspominam o nich, odnosząc się do różnorodnych talentów, umiejętności, którymi zostaliśmy przez Niego obdarowani, by uświadamiać, że Duch "każdemu rozdziela, jak chce", ważne, by wykorzystywać je dla "wspólnego dobra". Dary te zostały wymienione przez apostoła Pawła w liście do Koryntian i obejmują m.in. mądrość, umiejętność rozeznawania duchów, mówienie językami, czy uzdrawianie. Pomagają nam one lepiej rozumieć i prowadzić nasze życie zgodnie z Jego wolą. Owoce Ducha Świętego natomiast, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, są rezultatem działania Ducha w naszym sercu i ukazują się w naszych relacjach z innymi ludźmi, w naszym charakterze. Jak zatem żyć, by osiągnąć te wszystkie wyżej wymienione piękne cechy? Ks. Józef Gaweł SCJ w swojej książce Jak żyć owocami Ducha Świętego stara się wytłumaczyć nam na konkretnych życiowych przykładach, w oparciu o Biblię, jak wytrwale współpracować z Duchem Świętym, aby być zdolnym do budowania cywilizacji miłości i osiągnąć pełnię życia w wierze.

Dary i owoce Ducha Świętego są bardzo istotne w życiu chrześcijańskim. Nie wystarczy jedynie otrzymać te dary i owoce, a później przybrać bierną postawę, oczekując rozwoju wydarzeń w swoim życiu, a należy mieć serce cały czas otwarte na Jego działanie i wykorzystywać je (dary i owoce) w praktyce duchowej. Wymaga to naszej ufności, szczerej, płynącej z serca modlitwy, ale też wielu  wyrzeczeń. Nagroda jednak jest bezcenna, gdyż mówimy o pełni życia w bliskości z Bogiem.

W książce Jak żyć owocami Ducha Świętego przeczytamy, że "tam gdzie On działa, tam budowane jest królestwo Boże". Sposób postępowania ludzi prowadzonych przez Ducha szczególnie objawia się najpierw w panowaniu nad sobą - nad własnym ciałem, pożądliwościami - co wymaga od nas oczywiście sporej pracy, trudu, a przede wszystkim współpracy z łaską Bożą, zgodnie z zachętą:

"Skoro więc żyjemy mocą Ducha, postępujemy według Ducha" (Ga 5,25).

Czy naprawdę jesteśmy w stanie żyć Jego owocami, tak, by dawały nam tę wspomnianą już wcześniej, pełnię życia w wierze?

Ks. Józef Gaweł SCJ w swojej publikacji poświęca rozdziały każdemu owocowi Ducha Świętego, próbując w zrozumiały dla czytelnika sposób odpowiedzieć czym dokładnie są, jakie mają działanie, moc, efekty w naszym życiu. Daje też konkretne przykłady z Pisma Świętego, które stanowią źródło jego rozważań. W pomocny zatem sposób wyjaśnia jaki wpływ ma życie owocami Ducha na naszą codzienność. Zwraca zatem uwagę na:

  1. MIŁOŚĆ - która prawdziwie zaczyna się wtedy, kiedy w zamian niczego nie oczekujemy;
  2. RADOŚĆ - nie wesołkowatość, a Bożą, prawdziwą radość, która gdy nas przepełnia to sprawia, że każdy dzień jest dla nas darem i czujemy wdzięczność;
  3. POKÓJ - gdy widzimy bardziej drugiego człowieka i jesteśmy pełni ufności;
  4. CIERPLIWOŚĆ - potrzebną, by z miłością i szacunkiem żyć z drugim człowiekiem; 
  5. DOBROĆ - wynikająca z serca przejawia się naszym postępowaniu, uprzejmości, pomocy;
  6. ŻYCZLIWOŚĆ - to nasze dobre słowo, uczynki, gesty, 
  7. WIERNOŚĆ - która pomaga nam dotrzymywać słowa i złożonej obietnicy;
  8. ŁAGODNOŚĆ - dzięki której będziemy potrafili zachować spokój w cierpieniu i umieli tak patrzeć na drugiego człowieka;
  9. OPANOWANIE - myśli, mowy i czynów.

Nasza codzienność składa się na ciągłe wybory - decyzje, które często wiążą się z miłością do drugiego człowieka, konfrontacją naszych odczuć, pragnień, wypowiadanymi słowami. Nikt z nas nie rodzi się na tyle zdeterminowanym człowiekiem, by nie toczyć w sobie wewnętrznego boju. W książce autor podkreśla, że jednymi z najważniejszych owoców jest opanowanie i miłość. Pierwszy z nich polega na tym, abyśmy tak potrafili kierować wszystkimi sferami naszego pożądania, abyśmy we wszystkim podobali się Bogu. Owoc ten daje moc opierania się fascynacji zmysłów i niepoddawaniu się zgubnym wpływom namiętności. Przy okazji miłości ks. Gaweł odnosi się do życia wielu świętych, którzy byli "dobrzy jak chleb", a swoim postępowaniem pokazali wielokrotnie, że drugi człowiek jest dla nich ważny i do każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu czy poglądów, powinniśmy podchodzić z szacunkiem.

Warto współpracować z Duchem Świętym. Żyć z nim w przyjaźni nie tylko w nagłej potrzebie, chorobie czy momencie uwielbienia. Codziennie powinniśmy prosić Go o światło w rozeznawaniu naszych wyborów, ciężkich decyzji. 

"Pan Jezus żyje w każdym z nas jako członkach swoich i przez Ducha Świętego rodzi nas do nowego życia".

Bardzo polecam tę publikację, bo rzetelnie rozjaśnia temat.

Na koniec zostawiam jeszcze Modlitwę o 12 owoców Ducha Świętego:

Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna!
Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a),
a braci ze względu na Ciebie;
radości, abym się świętą pociechą napełniał(a);
pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia;
owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich Boskich doświadczeń.
Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
dobroci, któraby mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich;
mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radzi(a);
łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a).
Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu;
skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a);
wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi.
Spraw, abym zachowując serce czyste zasłużył(a)
oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki.
Amen.

SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI:
Autor: ks. Józef Gaweł SCJ
Okładka: miękka
Ilość stron: 184
Data premiery: 2016
Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła

0 komentarzy

Prześlij komentarz

Dziękuję za zostawienie komentarza na moim blogu.