24 lip 2021

ADHORACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT - DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO - OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK

Adhortacja, z łacińskiego adhortatio, co oznacza upomnienie, napomnienie, zachętę, jest to dokument zwyczajnego nauczania papieskiego o charakterze duszpasterskim, adresowany do określonej grupy osób (na przykład zakonników, rodzin) albo do całego Kościoła. Najczęściej są to wnioski, przemyślenia dotyczące podsumowań Synodu Biskupów, a więc można traktować to jako kontynuację Dokumentu Końcowego. Inspirując się refleksją i dialogami synodalnymi, papież Franciszek zaprezentował  Adhorację Apostolską Christus Vivit, kierując swoje słowa szczególnie do młodych, ale i do całego ludu bożego. Całość składa się z dziewięciu rozdziałów jasno określających drogę, która powinna być punktem wyjścia każdego młodego człowieka. Omawiane zostają najważniejsze problemy tej grupy społecznej - migrowanie, dorastanie w rozbitej rodzinie, ich relacje międzypokoleniowe, rozeznawanie swojego powołania. Papież Franciszek życzy sobie Młodego Kościoła dla młodych, a taki zawsze ma "drzwi otwarte" (CV 234) wobec wszystkich, ponieważ "wszyscy ludzie młodzi, nikogo nie wykluczając, są w sercu Boga, a zatem także w sercu Kościoła" (CV 235) s. 19.


Adhoracja skupia się przede wszystkim na tym, Co Słowo Boże mówi o młodych? Przytoczone zostały fragmenty zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu, w których przeczytamy o młodych postaciach biblijnych. A są to np. Józef, najmłodszy z rodziny, a Bóg przekazał mu za zadanie największą rzecz, jaką jest bycie głową Świętej Rodziny. Samuel, który za radą człowieka dorosłego otworzył swoje serce na Boga. Młoda Rut - wzór wielkoduszności - z miłością wspierała swoją teściową. Wreszcie syn marnotrwany i sam Jezus, Wiecznie Młody.

Franciszek, jak wspomniałam we wstępie, używa ciekawego stwierdzenia Młodego Kościoła. Moim zdaniem, w piękny sposób zachęca młodzież do tego, aby nie bali się przekroczyć progu świątyni, bo tu zawsze dla każdego znajdzie się miejsce. Nadzieją dla mnie są także słowa, że młodzi "nie chcą widzieć Kościoła milczącego i nieśmiałego, ani też zawsze walczącego o dwa lub trzy tematy, będące jego obsesją" (s. 49). Kościół może (powinien) reagować, zwracać uwagę na każdy problem, upominać się o większą sprawiedliwość.Adhoracja podkreśla to, jak młodzi ludzie są ważni w całym społeczeństwie. Należy ich traktować poważnie, nie zniechęcać ich, ani nie lekceważyć. Nie mogą oni tracić ducha ani też nadziei w to, co robią, o czym marzą. Bez młodych nie ma przyszłości. "Młodzi są naszą ziemią świętą" (s. 12). Zaleca się jednakże młodym, aby szanowali osoby starsze: "Bądźcie poddani starszym" (1P 5,5). Dobrze jest, gdy młodzi otwierają się na przyszłość, ale biorąc pod uwagę doświadczenie osób starszych, którzy więcej już w swoim życiu przeszli i noszą w sobie wiele mądrości.

Innymi tematami poruszonymi w adhoracji jest także rozeznawanie swojego powołania, gdyż młode osoby bardzo często gubią się i nie są pewni swoich wyborów. Powołanie to nie tylko czynności, jakie należy wykonać, a trudy, z którymi musimy się zmierzyć podczas naszej służby. 

"Ostatecznie chodzi o rozpoznanie, po co jestem stworzony, z jakiego powodu odchodzę z tej ziemi, jaki jest plan Pana dla mojego życia" (s. 167).Jezus, który wiecznie jest młody, ukochane serce Matki Bożej, przyjaźń, formacja duchowa i kulturowa, tworzenie domu, dbanie o swoje talenty i pasje - wszystko to w życiu każdego człowieka jest bardzo ważne, dlatego papież Franciszek również poruszył te kwestie, kierując słowa do młodych. Istotną sprawą jest także generalizowanie księży i osoby duchowne przez młodzież. Nie da się pominąć, ani ukryć faktu, że są kapłani, którzy splamili się strasznymi przestępstawmi, natomiast miejmy w pamięci, że nie są oni większością. Ufajmy, czerpmy dobro i inspirujmy się z tych prawdziwie oddanym posłudze kapłańskiej. Kościół musi odnaleźć pokorę i słuchać. 

Wydanie widoczne na zdjęciach, proponowane przez Edycję św. Pawła, wyróżnia się dodanym wprowadzeniem autorstwa Alessandry Smerilli ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (salezjanki), która jest wykładowczynią ekonomii politycznej na Papieskim Wydziale Nauk Edukacyjnych „Auxilium” oraz audytorką Synodu Biskupów o młodych. W książce znajdziemy także indeksy: tekstów biblijnych, dokumentów Magisterium Kościoła oraz innych tekstów cytowanych i autorów, co sprawia, że wydanie to jest szczególnie ciekawe.

Adhoracja Apostolska Christus Vivit. Do młodych i całego Ludu Bożego pomoże każdemu katolikowi nieść Ewangelię, przekazywać wartości, piękno i odkrywać siebie. Serdecznie polecam tę pozycję, która jest dla nas formą katechezy.

SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI:
Autor: Ojciec Święty Franciszek
Okładka: miękka
Ilość stron: 208
Data premiery: 2019
Wydawnictwo: Edycja św. Pawła

0 komentarzy

Prześlij komentarz

Dziękuję za zostawienie komentarza na moim blogu.